Plavba po řece Dyji

Provoz na řece Dyji od 1. 4. 2018 UKONČEN!
Lodě plující po řece Dyji jsou k prodeji.

Břeclav - Janův hrad a zpět

Plujeme po horním úseku řeky, která zde tvoří osu Břeclavska a je také vstupní branou do unikátního Lednicko-valtického areálu. Řeka Dyje zde nabízí vše ze svého úžasného repertoáru. Od upraveného a regulovaného toku až po meandrující původní koryto se spoustou zákoutí, a v neposlední řadě také zbytky původního lichtenštejnského mostu zničeného za 2. světové války. Pokud zvolíte Břeclav jako svůj výchozí bod, můžete začít s prohlídkou exteriéru břeclavského zámku, přestaveného z gotického hradu na renesanční zámek. V cíli plavby na vás pak čeká romantická umělá zřícenina Janův hrad. Pokud se s námi nevrátíte do Břeclavi, využijte koňského povozu, který pravidelně vozí turisty z Janova hradu k lednickému zámku.

Město Břeclav je poskytovatelem části finančních prostředků na provoz lodní dopravy na trase z Veslařského klubu na Janův hrad a zpět.
 

Popis lodí

Lodě, které dříve pluly po řece Dyji jsou k prodeji

SÁMO

Loď SámoHistorie lodi Sámo
Loď Sámo byla vyrobena v roce 2001 firmou ALBA-METAL, spol. s r.o. a od začátku působí na trase směrem k Janovu hradu. Je speciálně konstruovaná na podmínky řeky Dyje, kde se v letních měsících objevuje nízký stav vody, Sámo pluje s minimálním ponorem. Loď je ocelová a 13,5 metru dlouhá. Nejprve se jednalo o otevřenou vyhlídkovou loď, v roce 2008 však prošla rozsáhlou rekonstrukcí a se svojí uzavřenou kajutou tak může plout k Janovu hradu i v zimní sezóně. Je zde k dispozici topidlo a elektrocentrála.

 

O jménu lodi
Sámo byl franský kupec, který v 7. století založil Sámovu říši. Byla to první říše, kterou západní Slované vytvořili. Sámo v čele státu (kmenového svazu) stanul v letech 623 až 624 a rozsáhlý útvar zahrnoval teritorium Čech, Moravy, části Slovenska a zřejmě i Bavorska. Centrum říše se nacházelo v nížinách kolem řeky Moravy. Pohan Sámo (měl prý 12 manželek) vládl přibližně 35 let a do historie se zapsal úspěšnou obrannou válkou proti franskému králi Dagobertovi. Po Sámově smrti, někdy v letech 658 – 659, se jeho říše rozpadla.

 Technické specifikace

 • jméno: Sámo
 • kapacita: 12 osob
 • délka: 1050 cm
 • šířka: 312 cm
 • výška: 246 cm
 • konstrukce a materiál trupu: ocel

 

SVATOPLUK

Loď SvatoplukHistorie lodi Svatopluk
Loď Svatopluk byla vyrobena firmou ALBA-METAL, spol. s r.o. v roce 2006 a od svého počátku pluje na trase směrem k Janovu hradu. Je speciálně konstruovaná na podmínky řeky Dyje, kde je v letních měsících nízký stav vody, Svatopluk pluje s minimálním ponorem. Loď je ocelová a 15 metrů dlouhá. Jedná se o uzavřenou kajutovou loď, která je uzpůsobena i k zimnímu provozu. Je zde k dispozici topidlo a elektrocentrála, Svatopluk disponuje ledolamem.

 

O jménu lodi
Mocný vládce Velké Moravy, vládnoucí od roku 870 – 894, se zasloužil o uznání slovanské bohoslužby římským papežem a o ustanovení Metoděje moravsko-panonským arcibiskupem. Jeho sídlem byl oficiálně původní Velehrad (nynější Sady u Uherského Hradiště), ale vládce nejraději pobýval na mikulčickém hradišti. Svatoplukovu nadřazenost uznávaly nejen Morava a Nitransko, ale také slovanské kmeny v Čechách, ve Slezsku, v Lužici, Panonii (nynější maďarské teritorium na západ od Dunaje) a dnešním Slovensku. Podle pověsti měl Svatopluk tři syny, které před svou smrtí vyzval ke svornému postupu. Vyprávění o třech prutech, jež nelze zlomit, pokud drží pohromadě je však pouhou pověstí. Historie zná bezpečně jenom dva Svatoplukovy potomky.

 Technické specifikace

 • jméno: Svatopluk
 • kapacita: 32 osob
 • délka: 1500 cm
 • šířka: 320 cm
 • výška: 350 cm
 • konstrukce a materiál trupu: ocel
TOP